Göteborg

Stockholm är Sveriges huvudstad och dessutom största staden i och med att den har flest invånare. På andra plats kommer Göteborg och på tredje plats kommer Malmö. Staden Göteborg är väldigt omtyckt och har varje år väldigt många besökare från Sveriges andra städer samt även turister från andra länder.