MKV – Medie- och kommunikationsvetenskap

Utbildningen Medie- och kommunikationsvetenskap som även förkortas MKV är ett mycket spännande utbildningsval om man är intresserad av PR, omvärldsanalys, opinionsbildning och medieutveckling. En av de stora fördelarna med utbildningen är att den både ger den teoretiska delen men även den praktiska kunskapen. Att arbeta såväl teoretiskt som praktiskt kommer att vara till stor hjälp när du efter avslutad utbildning ska ge dig ut i arbetslivet. Något som även ingår i utbildningen är insikter om dagens nya mångfacetterade medievärld. Det man får arbeta med efter att utbildningen är färdig, är med människor, kommunikation samt medier i alla möjliga olika perspektiv. Din kreativa förmåga och argumentationsteknik utvecklas under utbildningens gång. Även din analytiska förmåga utvecklas genom att en rad olika publicitets- och kommunikationsstrategier studeras.mkv