Resumé

Resumé är en mycket populär tidning, faktum är att det faktiskt är en av de största affärstidningar i Skandinavien som har inriktningen inom media- samt marknadskommunikation. Tidningens ansvariga utgivare, som även är chefsredaktör, har namnet Claes de Faire. Utgivaren för denna tidning är Bonniresuméer Tidskrifter.