Sociala medier brukar oftast kännetecknas av att det är webbplatser samt mobila appar där människor kan integrera med varandra i sociala nätverk och i motsats till traditionella medier. Begreppet är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser, samt olika typer av tjänster som finns på internet. Sociala medier kan även vara en mötesplats där användarna ser till att bygga upp sitt egna innehåll, genom att skapa framtida kontakter och för att sedan kunna bilda olika nätverk med andra människor.sociala medier